Hlavní stránka arrow Řešení a produkty arrow Zálohování dat

Fotografie z akcí

Konference GAPP 2014_107 Konference GAPP 2014_108 Konference GAPP 2014_109 Konference GAPP 2014_110 Konference GAPP 2014_111 Konference GAPP 2014_112 Konference GAPP 2014_113 Konference GAPP 2014_114 Konference GAPP 2014_115 Konference GAPP 2014_116 Konference GAPP 2014_117 Konference GAPP 2014_118 Konference GAPP 2014_119 Konference GAPP 2014_120 Konference GAPP 2014_121 Konference GAPP 2014_122 Konference GAPP 2014_123 Konference GAPP 2014_124 Konference GAPP 2014_125 Konference GAPP 2014_126 Konference GAPP 2014_127 Konference GAPP 2014_128 Konference GAPP 2014_129 Konference GAPP 2014_130 Konference GAPP 2014_131 Konference GAPP 2014_132 Konference GAPP 2014_133 Konference GAPP 2014_134 Konference GAPP 2014_135 Konference GAPP 2014_136 Konference GAPP 2014_137 Konference GAPP 2014_138 Konference GAPP 2014_139 Konference GAPP 2014_140 Konference GAPP 2014_141 Konference GAPP 2014_142 Konference GAPP 2014_143 Konference GAPP 2014_144 Konference GAPP 2014_145 Konference GAPP 2014_146 Konference GAPP 2014_147 Konference GAPP 2014_148 Konference GAPP 2014_149 Konference GAPP 2014_150 Konference GAPP 2014_151 Konference GAPP 2014_152 Konference GAPP 2014_153 Konference GAPP 2014_154 Konference GAPP 2014_155 Konference GAPP 2014_156 Konference GAPP 2014_157 Konference GAPP 2014_158 Konference GAPP 2014_159 Konference GAPP 2014_160 Konference GAPP 2014_161 Konference GAPP 2014_162 Konference GAPP 2014_163 Konference GAPP 2014_164 Konference GAPP 2014_165 Konference GAPP 2014_166 Konference GAPP 2014_167 Konference GAPP 2014_168 Konference GAPP 2014_169 Konference GAPP 2014_170 Konference GAPP 2014_171 Konference GAPP 2014_172 Konference GAPP 2014_173 Konference GAPP 2014_174 Konference GAPP 2014_175 Konference GAPP 2014_176 Konference GAPP 2014_177 Konference GAPP 2014_178 Konference GAPP 2014_179 Konference GAPP 2014_180 Konference GAPP 2014_181 Konference GAPP 2014_182 Konference GAPP 2014_183 Konference GAPP 2014_184 Konference GAPP 2014_185 Konference GAPP 2014_186 Konference GAPP 2014_187 Konference GAPP 2014_188 Konference GAPP 2014_189 Konference GAPP 2014_190 Konference GAPP 2014_191 Konference GAPP 2014_192 Konference GAPP 2014_193 Konference GAPP 2014_194 Konference GAPP 2014_195 Konference GAPP 2014_196 Konference GAPP 2014_197 Konference GAPP 2014_198 Konference GAPP 2014_199 Konference GAPP 2014_200 Konference GAPP 2014_201 Konference GAPP 2014_202 Konference GAPP 2014_203 Konference GAPP 2014_204 Konference GAPP 2014_205 Konference GAPP 2014_206 Konference GAPP 2014_207 Konference GAPP 2014_208 Konference GAPP 2014_209 Konference GAPP 2014_210 Konference GAPP 2014_211 Konference GAPP 2014_212 Konference GAPP 2014_213  

Oznámení

Advertisement
Zálohování dat

Klíčové přínosy řešení

Klíčové přínosy vnímané organizacemi, kde jsme podobná řešení implementovali:

 • Principy zálohování a zejména obnovy dat přesně odpovídající požadavkům aplikací.
 • Optimalizace nákladů na zálohování s akcentem na obnovu dat v požadovaném čase.
 • Snížení nákladů na zálohování v souvislosti s implementací nových technologií jako např. deduplikace zálohovaných dat.
 • Jednoduché vybudování disaster recovery (DR) prostřednictvím replikace nebo klonování zálohovaných dat.

Data představují po lidech druhé nejcennější aktivum každé organizace. Proto se snažíme našim zákazníkům nabízet taková řešení pro jejich zabezpečení, která přesně odpovídají požadavkům konkrétní organizace a aplikací. Pro zajištění efektivního a spolehlivého zálohování dat využíváme jak tradiční přístupy spočívající v pravidelném zálohování na disková nebo magnetopásková zařízení, tak moderní přístupy postavené na technikách deduplikace a replikace zálohovaných dat. Při navrhování nových systémů zálohování dat vycházíme vždy ze dvou základních parametrů, které stanovují požadavky na budovaný systém. Jedná se o následující parametry:

 • Recovery Point Objective (RPO) neboli odpověď na otázku Kolik dat si můžeme dovolit ztratit?
 • Recovery Time Objective (RTO) neboli odpověď na otázku Jak rychle je nutné zajistit obnovu provozovaných systémů?

Výše popsané parametry mohou nabývat různých hodnot nejen v závislosti na organizaci, ale také v závislosti na konkrétních provozovaných aplikacích. U různých aplikací tak mohou být požadavky na jejich obnovu velmi různorodé, což se snažíme v konkrétních návrzích řešení reflektovat nabídkou variantního nebo víceúrovňového řešení.

Ve zvláště kritických provozech mohou parametry RTO a RPO nabývat velmi nízkých nebo dokonce nulových hodnot. V takovém případě je nutné s návrhem konkrétních postupů zálohování počítat již ve fázi návrhu jejich uložení a hledat řešení na bázi redundantního uložení dat, vysoké dostupnosti nebo kontinuálního zálohování. Více informací o této problematice naleznete v popisech Řešení datových úložišť a Kontinuální zálohování .

Stěžejní produkty

 Produkt  Popis
EMC NetWorker
NetWorker představuje spolehlivost a vysoký výkon při zálohování a obnově dat. Představuje velmi spolehlivé řešení pro zálohování dat s velmi širokou podporou zálohování nejpoužívanějších aplikačních a databázových systémů. Díky změnám v licenční politice je tento enterprise produkt cenově dostupný i pro malá a středně velká prostředí.
EMC Avamar
Avamar je unikátní produkt využívající deduplikace dat na straně klienta.
Při zálohování ušetří mnohonásobky diskové kapacity a velmi výrazně sníží požadavky a kapacitu přenosových linek. Avamar je ideálním řešením pro zálohování poboček, notebooků a vzdálených pracovišť nebo vybudování disaster recovery centra s plnou replikou zálohovaných dat.
EMC Data Domain
EMC Data Domain představuje výkonné a spolehlivé řešení pro ukládání zálohovaných dat do disku s principy deduplikace dat a možností replikace zálohovaných dat do vzdálené, zpravidla disaster recovery lokality. Data Domain je hardwarové zařízení, které deduplikuje veškerá ukládaná data a tím zajišťuje jejich velmi efektivní uložení.
Magnetopáskové knihovny Qualstar
Knihovny Qualstar představují nejspolehlivější zařízení pro zálohování do pásek. Díky velmi robustní konstrukci a jednoduché mechanice jsou velmi málo poruchové a zároveň velmi rychlé.


 • Partneři
 • Partneři
 • Partneři
 • Partneři
 • Partneři
 • Partneři