Hlavní stránka arrow Řešení a produkty arrow Kontinuální zálohování

Fotografie z akcí

Konference GAPP 2014_107 Konference GAPP 2014_108 Konference GAPP 2014_109 Konference GAPP 2014_110 Konference GAPP 2014_111 Konference GAPP 2014_112 Konference GAPP 2014_113 Konference GAPP 2014_114 Konference GAPP 2014_115 Konference GAPP 2014_116 Konference GAPP 2014_117 Konference GAPP 2014_118 Konference GAPP 2014_119 Konference GAPP 2014_120 Konference GAPP 2014_121 Konference GAPP 2014_122 Konference GAPP 2014_123 Konference GAPP 2014_124 Konference GAPP 2014_125 Konference GAPP 2014_126 Konference GAPP 2014_127 Konference GAPP 2014_128 Konference GAPP 2014_129 Konference GAPP 2014_130 Konference GAPP 2014_131 Konference GAPP 2014_132 Konference GAPP 2014_133 Konference GAPP 2014_134 Konference GAPP 2014_135 Konference GAPP 2014_136 Konference GAPP 2014_137 Konference GAPP 2014_138 Konference GAPP 2014_139 Konference GAPP 2014_140 Konference GAPP 2014_141 Konference GAPP 2014_142 Konference GAPP 2014_143 Konference GAPP 2014_144 Konference GAPP 2014_145 Konference GAPP 2014_146 Konference GAPP 2014_147 Konference GAPP 2014_148 Konference GAPP 2014_149 Konference GAPP 2014_150 Konference GAPP 2014_151 Konference GAPP 2014_152 Konference GAPP 2014_153 Konference GAPP 2014_154 Konference GAPP 2014_155 Konference GAPP 2014_156 Konference GAPP 2014_157 Konference GAPP 2014_158 Konference GAPP 2014_159 Konference GAPP 2014_160 Konference GAPP 2014_161 Konference GAPP 2014_162 Konference GAPP 2014_163 Konference GAPP 2014_164 Konference GAPP 2014_165 Konference GAPP 2014_166 Konference GAPP 2014_167 Konference GAPP 2014_168 Konference GAPP 2014_169 Konference GAPP 2014_170 Konference GAPP 2014_171 Konference GAPP 2014_172 Konference GAPP 2014_173 Konference GAPP 2014_174 Konference GAPP 2014_175 Konference GAPP 2014_176 Konference GAPP 2014_177 Konference GAPP 2014_178 Konference GAPP 2014_179 Konference GAPP 2014_180 Konference GAPP 2014_181 Konference GAPP 2014_182 Konference GAPP 2014_183 Konference GAPP 2014_184 Konference GAPP 2014_185 Konference GAPP 2014_186 Konference GAPP 2014_187 Konference GAPP 2014_188 Konference GAPP 2014_189 Konference GAPP 2014_190 Konference GAPP 2014_191 Konference GAPP 2014_192 Konference GAPP 2014_193 Konference GAPP 2014_194 Konference GAPP 2014_195 Konference GAPP 2014_196 Konference GAPP 2014_197 Konference GAPP 2014_198 Konference GAPP 2014_199 Konference GAPP 2014_200 Konference GAPP 2014_201 Konference GAPP 2014_202 Konference GAPP 2014_203 Konference GAPP 2014_204 Konference GAPP 2014_205 Konference GAPP 2014_206 Konference GAPP 2014_207 Konference GAPP 2014_208 Konference GAPP 2014_209 Konference GAPP 2014_210 Konference GAPP 2014_211 Konference GAPP 2014_212 Konference GAPP 2014_213  

Oznámení

Advertisement
Kontinuální zálohování

Klíčové přínosy řešení

Klíčové přínosy vnímané organizacemi, kde jsme podobná řešení implementovali:

 • Nulová ztráta dat v případě ztráty primárního datového úložiště.
 • Opětovné spuštění provozu s využitím záloh v řádu sekund nebo minut.
 • Snadné a rychlé zpřístupnění zálohovaných dat pro jakékoli účely.
 • Eliminace ztrát způsobených neschopností rychlé obnovy provozu po havárii.

Kontinuální zálohování dat představuje moderní přístup k zabezpečení dat umožňující jejich velmi rychlou obnovu v případě velkého objemu dat s prakticky nulovou ztrátou dat. Kontinuální zálohování je postaveno na principu neustálého přesouvání nově vznikajících a měnících se dat do systému zálohování. V každém okamžiku tak existuje aktuální záloha obsahující veškerá produkční data.

Principy kontinuálního zálohování dat maximalizují vnímané přínosy řešení zejména v situacích, kde je nezbytné zajistit některou z následujících potřeb:

 • nulovou ztrátu dat v případě výpadku primárního datového úložiště;
 • rychlou obnovu provozu i v případě ztráty primárních dat v řádu jednotek nebo desítek TB;
 • snadné a rychlé zpřístupnění zálohovaných dat bez nutnosti jejich obnovy zpět do disku;
 • pravidelné zpřístupnění záloh pro potřeby testování, verifikace dat nebo vývoje.

Kontinuální zálohování může zcela nahradit klasický systém zálohování dat nebo může fungovat pouze jako jeho rozšíření. Kontinuální zálohování tak lze snadno a efektivně implementovat např. pouze pro kritické aplikace s extrémními požadavky na nízké parametry Recovery Time Objective (RTO) a Recovery Point Objective (RPO).

Samozřejmostí řešení je plná aplikační integrace garantující, že pro nejběžnější databázové a jiné aplikační systémy jsou zálohovaná data 100% konzistentní, tj. garantovaně obnovitelná.

Stěžejní produkty

 Produkt  Popis
EMC RecoverPoint
EMC RecoverPoint představuje zcela nový přístup k zabezpečení dat v sítích SAN jak z pohledu ochrany dat před fyzickou chybou, tak z pohledu ochrany proti chybě v datech, tzv. logickou chybou. Základní princip fungování RecoverPointu spočívá na úvaze, že data jsou v rámci diskového pole zabezpečena prostřednictvím technik RAID, čímž je řešena problematika výpadku jednotlivých disků v rámci diskového systému.
EMC Replistor EMC RepliStor představuje velmi kvalitní řešení pro zajištění replikace dat mezi servery platformy Microsoft Windows. RepliStor je softwarové řešení, které zajistí dle předem definovaných pravidel přenos dat z primárního systému na systém sekundární prostřednictvím standardní TCP/IP linky.
FalconStor Continuous
Data Protector (CDP)
CDP je ideálním řešením všude tam, kde je nutné zajistit nulovou ztrátu dat a kde se čas nutný na jejich obnovu počítá v sekundách nebo minutách. CDP od společnosti FalconStor Software představuje robustní a spolehlivé řešení pro kontinuální zálohování dat. CDP zálohuje data průběžně, čímž je zajištěno, že v případě pádu primárního systému nedochází ke ztrátě žádných dat. Zároveň umožňuje zpřístupnit zálohovaná data během několika sekund bez ohledu na objem těchto dat.


 • Partneři
 • Partneři
 • Partneři
 • Partneři
 • Partneři
 • Partneři