Hlavní stránka arrow Řešení a produkty

Fotografie z akcí

Konference GAPP 2014_107 Konference GAPP 2014_108 Konference GAPP 2014_109 Konference GAPP 2014_110 Konference GAPP 2014_111 Konference GAPP 2014_112 Konference GAPP 2014_113 Konference GAPP 2014_114 Konference GAPP 2014_115 Konference GAPP 2014_116 Konference GAPP 2014_117 Konference GAPP 2014_118 Konference GAPP 2014_119 Konference GAPP 2014_120 Konference GAPP 2014_121 Konference GAPP 2014_122 Konference GAPP 2014_123 Konference GAPP 2014_124 Konference GAPP 2014_125 Konference GAPP 2014_126 Konference GAPP 2014_127 Konference GAPP 2014_128 Konference GAPP 2014_129 Konference GAPP 2014_130 Konference GAPP 2014_131 Konference GAPP 2014_132 Konference GAPP 2014_133 Konference GAPP 2014_134 Konference GAPP 2014_135 Konference GAPP 2014_136 Konference GAPP 2014_137 Konference GAPP 2014_138 Konference GAPP 2014_139 Konference GAPP 2014_140 Konference GAPP 2014_141 Konference GAPP 2014_142 Konference GAPP 2014_143 Konference GAPP 2014_144 Konference GAPP 2014_145 Konference GAPP 2014_146 Konference GAPP 2014_147 Konference GAPP 2014_148 Konference GAPP 2014_149 Konference GAPP 2014_150 Konference GAPP 2014_151 Konference GAPP 2014_152 Konference GAPP 2014_153 Konference GAPP 2014_154 Konference GAPP 2014_155 Konference GAPP 2014_156 Konference GAPP 2014_157 Konference GAPP 2014_158 Konference GAPP 2014_159 Konference GAPP 2014_160 Konference GAPP 2014_161 Konference GAPP 2014_162 Konference GAPP 2014_163 Konference GAPP 2014_164 Konference GAPP 2014_165 Konference GAPP 2014_166 Konference GAPP 2014_167 Konference GAPP 2014_168 Konference GAPP 2014_169 Konference GAPP 2014_170 Konference GAPP 2014_171 Konference GAPP 2014_172 Konference GAPP 2014_173 Konference GAPP 2014_174 Konference GAPP 2014_175 Konference GAPP 2014_176 Konference GAPP 2014_177 Konference GAPP 2014_178 Konference GAPP 2014_179 Konference GAPP 2014_180 Konference GAPP 2014_181 Konference GAPP 2014_182 Konference GAPP 2014_183 Konference GAPP 2014_184 Konference GAPP 2014_185 Konference GAPP 2014_186 Konference GAPP 2014_187 Konference GAPP 2014_188 Konference GAPP 2014_189 Konference GAPP 2014_190 Konference GAPP 2014_191 Konference GAPP 2014_192 Konference GAPP 2014_193 Konference GAPP 2014_194 Konference GAPP 2014_195 Konference GAPP 2014_196 Konference GAPP 2014_197 Konference GAPP 2014_198 Konference GAPP 2014_199 Konference GAPP 2014_200 Konference GAPP 2014_201 Konference GAPP 2014_202 Konference GAPP 2014_203 Konference GAPP 2014_204 Konference GAPP 2014_205 Konference GAPP 2014_206 Konference GAPP 2014_207 Konference GAPP 2014_208 Konference GAPP 2014_209 Konference GAPP 2014_210 Konference GAPP 2014_211 Konference GAPP 2014_212 Konference GAPP 2014_213  

Oznámení

Advertisement
Řešení a produkty

Společnost GAPP System nabízí komplexní řešení v následujících oblastech:

Zálohování dat

Data představují po lidech druhé nejcennější aktivum každé organizace. Proto se snažíme našim zákazníkům nabízet taková řešení pro jejich zabezpečení, která přesně odpovídají požadavkům konkrétní organizace a aplikací. Pro zajištění efektivního a spolehlivého zálohování dat využíváme jak tradiční přístupy spočívající v pravidelném zálohování na disková nebo magnetopásková zařízení, tak moderní přístupy postavené na technikách deduplikace a replikace zálohovaných dat.

Virtualizace serverů a stanic

V souvislosti s neustálým hledáním úspor při provozu každého IT prostředí jsou stále častěji využívána řešení na bázi virtualizace serverů nebo pracovních stanic. Virtualizace těchto prvků infrastruktury umožňuje výrazně zefektivnit fungování celého IT a zároveň snížit celkové náklady jak provozního tak v delším horizontu i investičního charakteru. Pokud je Váš hardware na hranici své životnosti a uvažujete o jeho obměně, zvažte, zdali by nové řešení nemělo být virtualizované.

Kontinuální zálohování

Kontinuální zálohování dat představuje moderní přístup k zabezpečení dat umožňující jejich velmi rychlou obnovu v případě velkého objemu dat s prakticky nulovou ztrátou dat. Kontinuální zálohování je postaveno na principu neustálého přesouvání nově vznikajících a měnících se dat do systému zálohování. V každém okamžiku tak existuje aktuální záloha obsahující veškerá produkční data.

Řešení datových úložišť

S nárůstem objemu dat se stává problematika jejich ukládání a snadného managementu k tomu využívaných zařízení jedním z nejdůležitějších IT témat každé organizace. Z tohoto důvodu nabízíme našim zákazníkům širokou škálu řešení pro uložení dat a usnadnění managementu diskových prostor. Pro uspokojení nejrůznějších požadavků nabízíme disková pole renomovaných výrobců, systémy virtualizace diskových prostor a řešení zajišťující bezvýpadkovou funkčnost instalovaných řešení.

Archivace dat

Se stále zvyšujícím se objemem dat a informací, které jsou v organizacích zpracovávány a využívány, dochází neustále k postupnému zvyšování kapacitních požadavků na jejich ukládání. Tento nárůst je pak jedním z faktorů, který organizace staví před nelehký úkol rozhodnout, která data jsou data provozní a která jsou data archivního charakteru. Dalším podobným faktorem může být regulace daného odvětví legislativou nebo pravidly zejména mateřských společností. Potřeba archivace dat se tak může stát naprosto nezbytnou v případě, že existuje oprávněný legislativní požadavek, který ji nařizuje, nebo velmi žádaným v případě, že může přinést výrazné snížení nákladů na ukládání dat.

  • Partneři
  • Partneři
  • Partneři
  • Partneři
  • Partneři
  • Partneři