Hlavní stránka arrow Řešení a produkty arrow Archivace dat arrow EMC DiskXtender

Fotografie z akcí

Konference GAPP 2014_107 Konference GAPP 2014_108 Konference GAPP 2014_109 Konference GAPP 2014_110 Konference GAPP 2014_111 Konference GAPP 2014_112 Konference GAPP 2014_113 Konference GAPP 2014_114 Konference GAPP 2014_115 Konference GAPP 2014_116 Konference GAPP 2014_117 Konference GAPP 2014_118 Konference GAPP 2014_119 Konference GAPP 2014_120 Konference GAPP 2014_121 Konference GAPP 2014_122 Konference GAPP 2014_123 Konference GAPP 2014_124 Konference GAPP 2014_125 Konference GAPP 2014_126 Konference GAPP 2014_127 Konference GAPP 2014_128 Konference GAPP 2014_129 Konference GAPP 2014_130 Konference GAPP 2014_131 Konference GAPP 2014_132 Konference GAPP 2014_133 Konference GAPP 2014_134 Konference GAPP 2014_135 Konference GAPP 2014_136 Konference GAPP 2014_137 Konference GAPP 2014_138 Konference GAPP 2014_139 Konference GAPP 2014_140 Konference GAPP 2014_141 Konference GAPP 2014_142 Konference GAPP 2014_143 Konference GAPP 2014_144 Konference GAPP 2014_145 Konference GAPP 2014_146 Konference GAPP 2014_147 Konference GAPP 2014_148 Konference GAPP 2014_149 Konference GAPP 2014_150 Konference GAPP 2014_151 Konference GAPP 2014_152 Konference GAPP 2014_153 Konference GAPP 2014_154 Konference GAPP 2014_155 Konference GAPP 2014_156 Konference GAPP 2014_157 Konference GAPP 2014_158 Konference GAPP 2014_159 Konference GAPP 2014_160 Konference GAPP 2014_161 Konference GAPP 2014_162 Konference GAPP 2014_163 Konference GAPP 2014_164 Konference GAPP 2014_165 Konference GAPP 2014_166 Konference GAPP 2014_167 Konference GAPP 2014_168 Konference GAPP 2014_169 Konference GAPP 2014_170 Konference GAPP 2014_171 Konference GAPP 2014_172 Konference GAPP 2014_173 Konference GAPP 2014_174 Konference GAPP 2014_175 Konference GAPP 2014_176 Konference GAPP 2014_177 Konference GAPP 2014_178 Konference GAPP 2014_179 Konference GAPP 2014_180 Konference GAPP 2014_181 Konference GAPP 2014_182 Konference GAPP 2014_183 Konference GAPP 2014_184 Konference GAPP 2014_185 Konference GAPP 2014_186 Konference GAPP 2014_187 Konference GAPP 2014_188 Konference GAPP 2014_189 Konference GAPP 2014_190 Konference GAPP 2014_191 Konference GAPP 2014_192 Konference GAPP 2014_193 Konference GAPP 2014_194 Konference GAPP 2014_195 Konference GAPP 2014_196 Konference GAPP 2014_197 Konference GAPP 2014_198 Konference GAPP 2014_199 Konference GAPP 2014_200 Konference GAPP 2014_201 Konference GAPP 2014_202 Konference GAPP 2014_203 Konference GAPP 2014_204 Konference GAPP 2014_205 Konference GAPP 2014_206 Konference GAPP 2014_207 Konference GAPP 2014_208 Konference GAPP 2014_209 Konference GAPP 2014_210 Konference GAPP 2014_211 Konference GAPP 2014_212 Konference GAPP 2014_213  

Oznámení

Advertisement

EMC DiskXtender

Řešení problémů s velkým množstvím obtížně klasifikovatelných dat pomocí jednoduché a přehledné metody.

Klíčové přínosy

 • Uvolnění kapacity na drahých a výkonných diskových subsystémech.
 • Jednoduchý management bez nutnosti zásahu do primárních systémů
 • Široké možnosti nastavení pravidel pro různé typy dat.
 • Podpora různých typů cílových zařízení.

Produkt EMC DiskXtender for Windows představuje robustní a spolehlivé řešení pro hierarchické uložení dat v prostředí operačních systémů Microsoft Windows. DiskXtender je ideálním řešením v situacích, kdy je nutné s narůstajícím množstvím dat v souborových systémech zajistit jejich přesun na levnější datové úložiště, nebo kde je z důvodu compliance vyžadováno zapsání dat na nepřepisovatelná média s garantovanou dobou dostupnosti.

Práce koncového uživatele s daty spravovanými systémem DiskXtender je stále plně transparentní. Uživateli se jeví všechna data, jako data uložená na diskovém systému. Pokud uživatel požádá o objekt, který již na disku fyzicky uložen není, tj. byl odmigrován, zajistí DiskXtender jeho automatické zpětné načtení a poskytnutí uživateli.

Pro migraci dat mezi úložišti je možné využít širokou škálu pravidel, např.:

 • Stáří souboru
 • Přípona souboru
 • Velikost souboru
 • Složka umístění
 • a mnoho dalších…

Prostřednictvím těchto kritérií lze například nastavit systém, kdy všechna data jsou ihned po uložení migrována image na magnetopáskovou knihovnu, ale zároveň např. po dobu několika měsíců jsou stále uložena na primárním disku. Tím je zajištěn rychlý přístup k používaným datům, avšak zároveň jejich dostatečné zabezpečení. Po několika měsících jsou pak data uložena již pouze na magnetopáskové knihovně, čímž je zase uvolňována kapacita rychlého primárního diskového pole.

  Systém EMC DiskXtender podporuje širokou škálu úložných zařízení, magnetopásková knihovna je pouze jedním z nich. Dále je možné data migrovat na jiné fyzické diskové prostory, systémy NAS, zařízení typu WORM nebo systém EMC Centera.

DiskXtender je tvořen dvěmi základními komponentami:

 • File System Manager (FSM) - tato komponenta se instaluje na souborový server a zajišťuje migraci dat mezi diskovými systémy a zařízením pro uložení velkého množství dat dle předem definovaných pravidel
 • Media Services (MS) - tato komponenta zajišťuje komunikaci s používaným zařízením pro uložení dat, tj. s magnetopáskovou knihovnou, zařízeními WORM, EMC Centerou, atd. MS se instaluje přímo na souborový server nebo samostatný server, ke kterému je připojeno cílové zařízení, kam mají být data migrována.

Více informací o produktu naleznete na stránkách výrobce

 
< Předch.   Další >
 • Partneři
 • Partneři
 • Partneři
 • Partneři
 • Partneři
 • Partneři