Hlavní stránka arrow Řešení a produkty arrow Kontinuální zálohování arrow EMC RecoverPoint

Fotografie z akcí

Konference GAPP 2014_107 Konference GAPP 2014_108 Konference GAPP 2014_109 Konference GAPP 2014_110 Konference GAPP 2014_111 Konference GAPP 2014_112 Konference GAPP 2014_113 Konference GAPP 2014_114 Konference GAPP 2014_115 Konference GAPP 2014_116 Konference GAPP 2014_117 Konference GAPP 2014_118 Konference GAPP 2014_119 Konference GAPP 2014_120 Konference GAPP 2014_121 Konference GAPP 2014_122 Konference GAPP 2014_123 Konference GAPP 2014_124 Konference GAPP 2014_125 Konference GAPP 2014_126 Konference GAPP 2014_127 Konference GAPP 2014_128 Konference GAPP 2014_129 Konference GAPP 2014_130 Konference GAPP 2014_131 Konference GAPP 2014_132 Konference GAPP 2014_133 Konference GAPP 2014_134 Konference GAPP 2014_135 Konference GAPP 2014_136 Konference GAPP 2014_137 Konference GAPP 2014_138 Konference GAPP 2014_139 Konference GAPP 2014_140 Konference GAPP 2014_141 Konference GAPP 2014_142 Konference GAPP 2014_143 Konference GAPP 2014_144 Konference GAPP 2014_145 Konference GAPP 2014_146 Konference GAPP 2014_147 Konference GAPP 2014_148 Konference GAPP 2014_149 Konference GAPP 2014_150 Konference GAPP 2014_151 Konference GAPP 2014_152 Konference GAPP 2014_153 Konference GAPP 2014_154 Konference GAPP 2014_155 Konference GAPP 2014_156 Konference GAPP 2014_157 Konference GAPP 2014_158 Konference GAPP 2014_159 Konference GAPP 2014_160 Konference GAPP 2014_161 Konference GAPP 2014_162 Konference GAPP 2014_163 Konference GAPP 2014_164 Konference GAPP 2014_165 Konference GAPP 2014_166 Konference GAPP 2014_167 Konference GAPP 2014_168 Konference GAPP 2014_169 Konference GAPP 2014_170 Konference GAPP 2014_171 Konference GAPP 2014_172 Konference GAPP 2014_173 Konference GAPP 2014_174 Konference GAPP 2014_175 Konference GAPP 2014_176 Konference GAPP 2014_177 Konference GAPP 2014_178 Konference GAPP 2014_179 Konference GAPP 2014_180 Konference GAPP 2014_181 Konference GAPP 2014_182 Konference GAPP 2014_183 Konference GAPP 2014_184 Konference GAPP 2014_185 Konference GAPP 2014_186 Konference GAPP 2014_187 Konference GAPP 2014_188 Konference GAPP 2014_189 Konference GAPP 2014_190 Konference GAPP 2014_191 Konference GAPP 2014_192 Konference GAPP 2014_193 Konference GAPP 2014_194 Konference GAPP 2014_195 Konference GAPP 2014_196 Konference GAPP 2014_197 Konference GAPP 2014_198 Konference GAPP 2014_199 Konference GAPP 2014_200 Konference GAPP 2014_201 Konference GAPP 2014_202 Konference GAPP 2014_203 Konference GAPP 2014_204 Konference GAPP 2014_205 Konference GAPP 2014_206 Konference GAPP 2014_207 Konference GAPP 2014_208 Konference GAPP 2014_209 Konference GAPP 2014_210 Konference GAPP 2014_211 Konference GAPP 2014_212 Konference GAPP 2014_213  

Oznámení

Advertisement

EMC RecoverPoint

Rozšiřte zabezpečení Vašich dat o principy kontinuálního zálohování a kontinuální replikace dat

Klíčové přínosy

 • Zvýšení míry zabezpečení dat proti fyzické chybě prostřednictvím replikace
 • Zvýšení míry zabezpečení dat proti logické chybě prostřednictvím kontinuálního zálohování
 • Snadná integrace do prostředí Storage Area Network (SAN) s různými diskovými systémy
 • Centrální správa a konfigurace veškerých služeb souvisejících se zabezpečením a replikací dat

EMC RecoverPoint představuje zcela nový přístup k zabezpečení dat v sítích SAN jak z pohledu ochrany dat před fyzickou chybou, tak z pohledu ochrany proti chybě v datech, tzv. logickou chybou. Základní princip fungování RecoverPointu spočívá na úvaze, že data jsou v rámci diskového pole zabezpečena prostřednictvím technik RAID, čímž je řešena problematika výpadku jednotlivých disků v rámci diskového systému. RecoverPoint rozšiřuje tuto základní míru ochrany o dvě stěžejní úrovně:

 • Continuous Data Protection (CDP) – RecoverPoint využívá principů kontinuálního zálohování dat pro to, aby ukládal veškeré změny v datech prováděné v rámci datového svazku do žurnálu a aby následně uměl tato data ve formě datového svazku opět zpřístupnit. V praxi to znamená ožnost návratu k jakémukoli okamžiku v čase. Pro zjištění plné aplikační konzistence zálohovaných dat využívá RecoverPoint metodu tzv. bookmarků a integrace s nástrojem EMC Replication Manager.
 • Continuous Remote Replication (CRR) – pro zajištění ochrany proti poruše celého diskového systému nebo nedostupnosti celé lokality využívá RecoverPoint principu replikace data. RecoverPoint umožňuje replikovat data snadno prostřednictvím libovolných TCP/IP linek na libovolný diskový systém ve vzdálené SAN. V rámci této vzdálené kopie, kterou je možné kdykoli použít pro obnovu provozu je opět možné udržovat žurnál zapisovaných dat.


Oba principy, tj. lokální i vzdálené zabezpečení, lze libovolně kombinovat a zajistit tak tzv. Continuous Local and Remote Data Protection (CLR). Kombinací technik RAID a obou možností zvýšení zabezpečení dat prostřednictvím RecoverPointu tak lze výrazně zvýšit zabezpečení všech uchovávaných dat v organizaci a umožnit jejich velmi rychlou obnovu.

RecoverPoint se implementuje do existujícího prostředí velmi snadno prostřednictvím instalace jedné nebo dvou dvojic hardwarových appliance a na softwarové úrovni prostřednictvím některé z následujících variant:

 • Agent instalovaný na jednotlivých připojených serverech – tento agent zajišťuje, že veškerá data zpisovaná aplikacemi jsou mimo primární diskový prostor zapsaná také do RecoverPoint appliance, která zajišťuje vytváření žurnálu, resp. vzdálené repliky.
 • Agent instalovaný v rámci systému EMC Clariion – rozdvojení zápisu mezi primární datové úložiště a RecoverPoint  v tomto případě zajišťuje rutina přímo instalovaná v systému Clariion; podmínkou využití tohoto přístupu je využívání EMC CLariionu jako primárního datového úložiště.
 • Agent instalovaný v rámci „inteligentního“ Fibre Channel (FC) přepínače – rozdvojení zápisu mezi primární datové úložiště a RecoverPoint je v tomto případě řešeno na bázi softwaru instalovaného přímo ve FC přepínači; podmínkou využití tohoto přístupu je podpora ze strany konkrétního FC přepínače– jedná se o vybraná zařízení společností Brocade nebo Cisco.


Více informací najdete na stránkách výrobce .

 
Další >
 • Partneři
 • Partneři
 • Partneři
 • Partneři
 • Partneři
 • Partneři