GAPP System, spol. s r. o.

+420 251 081 731

info@gapp.cz

Případová studie
BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif Pojišťovna pojistí Vás, Vaše blízké, ale i Váš osobní majetek a finanční závazky. Na českém trhu působí již od roku 1996, kdy zde jako první spustila nově vytvořený jedinečný produkt Pojištění schopnosti splácet finanční závazek. Takto inovativní je i nadále.

Požadavek:

Kompletní výměna datových úložišť v Praze a Bratislavě s důrazem na automatizaci a využití flash technologie.

Použité technologie:

  • Dell Compellent
  • Flash disky
  • Automatický tiering
  • Brocade SAN

Hlavní přínosy řešení:

  • Zrychlení všech aplikací
  • Zásadní zrychlení dávkových operací nad datovým skladem
  • Intuitivní vestavěný monitoring datových úložišť
  • Sjednocení platformy pro ukládání dat
Pro BNP Paribas Cardif realizovala společnost GAPP System komplexní analýzu datových úložišť. Na základě analýzy byl realizován návrh a implementace moderního datového úložiště, které umožnilo pojišťovně zrychlit aplikace a analytické procesy.

„K návrhu a implementaci datových úložišť přistoupila společnost GAPP System ukázkově. Výsledkem je plošné zrychlení diskového subsystému našich aplikací, což se nejvýrazněji projevilo při dávkových operacích nad datovým skladem. Zrychlení dávky o více než 10h hovoří za vše.“

Jiří SASKA, Information Technology Manager

Požadavky zákazníka

Společnost BNP Paribas Cardif požadovala obnovu datových úložišť pro centrály v Praze a Bratislavě. I přesto, že dosavadní řešení využívalo flash technologii, z důvodu technologických limitů ji nebylo možné využít pro všechny potřebné aplikace. To komplikovalo zavádění nových inovativních produktů. Z tohoto důvodu bylo požadované moderní řešení pro ukládání dat, které umožní další inovace v produktech společnosti a uvolní ruce IT administrátorům.

Popis řešení

K návrhu řešení jsme přistupovali zodpovědně a profesionálně, ostatně jak je naším zvykem. V první řadě jsme provedli komplexní analýzu stávajícího stavu diskového subsystému. Na základě těchto objektivních dat a potřeb BNP Paribas Cardif jsme navrhli řešení založené na moderním datovém úložišti Dell Compellent SC4020 a Brocade SAN pro lokalitu Praha a Bratislava. Disková pole jsme osadili kombinací flash disků a rotačních disků. Celková využitelná kapacita 15TB pokrývá nejen aktuální potřebu, ale i trend růstu dat společnosti do budoucna. Thin provisioning je v této kategorii úložišť již standardem. Flash vrstva o využitelné kapacitě 3,5TB v kombinaci s inteligentním automatickým tieringem umožnila využití flash potenciálu pro všechny potřebné aplikace. Aby se nepřesunulo úzké hrdlo na jinou část infrastruktury, je součástí řešení i SAN o propustnosti 8Gb/s. Vše samozřejmě v plně redundantním provedení prověřeném během akceptačních testů.

Přínosy řešení pro zákazníka

Realizované řešení zákazníkovi poskytlo moderní přístup k ukládání dat. Využití potenciálu flash disků bylo dříve omezené na několik aplikací. Nyní je možné flash využít plošně, což se projevilo na zrychlení diskového subsystému aplikací. Nejmarkantnější rozdíl je při dávkových operacích nad datovým skladem. Komplexní dotazy do databáze o více než 1 miliardě řádek dříve trvaly více než 24h. Po implementaci nového diskového subsystému jsme dosáhli času 14h, což je zkrácení operací o polovinu času. To umožní vykonávat dotazy časněji a také odpadá obava spojená s požadavky na rozšiřování datového skladu z pohledu objemu dat a komplexnosti dotazů. Z pohledu provozu IT je skvělé, že diskové pole umožňuje detailně monitorovat výkonové statistiky v intuitivním uživatelském rozhraní a bez nutnosti instalace produktů třetích stran. To usnadňuje řešení mnohdy komplikovaných stavů při neočekávaném snížení výkonu aplikací.

Případová studie ke stažení