GAPP System, spol. s r. o.

+420 251 081 731

info@gapp.cz

Případová studie
konsolidace a virtualizace primární infrastruktury pro společnost ALD Automotive

ALD Automotive je předním světovým poskytovatelem operativního leasingu pro osobní a užitkové automobily. Společnost je součástí finanční skupiny Société Générale. Společnost se zaměřuje především na firemní zákazníky bez ohledu na počet vozů v jejich flotile.

Požadavek:

Modernizace a konsolidace IT infrastruktury se zabezpečením dat a vybudování DR lokality.

Použité technologie:

  • Virtualizace VMware vSphere
  • Zálohovací sofware FalconStor CDP a EMC NetWorker
  • Diskové pole EMC VNXe
  • Servery HP ProLiant
  • Virtualizátor FalconStor NSS.

Hlavní přínosy řešení:

  • Moderní a konsolidovaná IT infrastruktura s výrazně jednodušší správou.
  • Vyšší dostupnost aplikací.
  • Vysoká míra zabezpečení dat a jejich rychlá obnova.
  • DR lokalita v cloudu a možnost pravidelného testování.
„Hledali jsme jednoduché řešení infrastrukturní architektury, které by splnilo všechny naše požadavky, a zároveň jsme se chtěli opřít o silného partnera, který nám dokáže celé kompletní řešení naimplementovat, předat a následně podporovat v rutinním provozu.“

Aleš KRUCZEK, Information Technology and Customer Care Director

Požadavky zákazníka

Společnost ALD Automotive požadovala modernizaci, konsolidaci a zvýšení dostupnosti stávající IT infrastruktury, výrazné zjednodušení správy a zabezpečení dat proti jejich ztrátě s možností rychlé obnovy. Ve druhé etapě bylo požadováno zajištění aplikačních serverů proti nenadálé katastrofě formou vytvoření Disaster Recovery lokality v cloudovém prostředí stávajícího poskytovatele datových linek.

Popis řešení

V návrhu řešení jsme se řídili především požadavkem na zjednodušení stávající infrastruktury, zmenšení počtu fyzických serverů a zvýšení dostupnosti pomocí virtualizace serverů. Vybrána byla virtualizace založená na ověřeném a spolehlivém softwaru VMware vSphere, serverech HP a sdíleném datovém úložišti EMC VNXe. Jako zálohovací řešení byla z důvodů požadavků na co nejvyšší stupeň zabezpečení dat, vybrána kombinace kontinuálního zálohování dat prostřednictvím softwarového řešení FalconStor Continuous Data Protector (CDP) a EMC NetWorker. Data jsou nejdříve kontinuálně zálohována do disků prostřednictvím CDP, následně jsou přímo ze snapshotů vytvořených nad touto kontinuální zálohou kopírována prostřednictvím softwaru EMC NetWorker na pásky. Prostřednictvím CDP je také zajištěna TCP/IP replikace do cloudu, kde je možné v případě havárie primární lokality spustit náhradní provoz ve velmi krátké době.

Přínosy řešení pro zákazníka

Realizované řešení zákazníkovi poskytlo moderní konsolidovanou infrastrukturu s velmi jednoduchou správou a vysokou dostupností aplikačních serverů díky VMware HA clusteru. Díky kontinuálnímu zálohování má společnost ALD Automotive k dispozici nástroj pro velmi rychlou obnovu s minimální ztrátou dat, kdy je v případě havárie jednotlivých virtuálních serverů nebo i celé primární infrastruktury možné spustit aplikační servery přímo na FalconStor CDP Applianci s využitím snapshotů nebo přímo druhé kopie dat v nativní podobě. Pro případ potřeby dosáhnout na starší data, jsou k dispozici zálohy na páskách. Díky tomu, že FalconStor CDP zajišťuje i replikaci dat do cloudu, existuje jednoduchá možnost provádět také správu replikací prostřednictvím stejné grafické konzole jako v případě správy záloh. Díky automatizaci procesů DR je také pravidelně prováděno testování DR plánů přímo zákazníkem, což zajišťuje připravenost zákazníka efektivně reagovat na nenadálou katastrofu.

Případová studie ke stažení