GAPP System, spol. s r. o.

+420 251 081 731

info@gapp.cz

Případová studie konsolidace a zabezpečení infrastruktury Exekutorského úřadu Praha 3

Exekutorský úřad pro Prahu 3 zahájil svoji činnost v září roku 2001 s účinností zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti o jmenování JUDr. Ingrid Švecové soudní exekutorkou. Úřad disponuje dostatečným počtem kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců, což je předpokladem pro rychlé a efektivní vymáhání pohledávek a jiných právních povinností.

Požadavek:

Maximálně zjednodušit IT infrastrukturu úřadu a její správu. Zajistit spolehlivý způsob zálohování dat s rychlou obnovou a Disaster Recovery v rámci prostor úřadu.

Použité technologie:

  • VMware vSphere
  • VMware Horizon View
  • Servery HP DL 380
  • Diskové pole HP MSA 2000P
  • FalconStor CDP VA

Hlavní přínosy řešení:

  • Jednodušší IT infrastruktura.
  • Výrazně jednodušší správa.
  • Úspora nákladů na správu a provoz IT.
  • Výrazné zvýšení dostupnosti a zabezpečení dat.
„Implementované řešení umožnilo Exekutorskému úřadu výrazně zvýšit dostupnost aplikací, zjednodušit správu celého IT a snížit celkové náklady.“

Požadavky zákazníka

Stěžejními požadavky zákazníka byla konsolidace IT infrastruktury, zjednodušení její správy a komplexní řešení zálohování dat včetně možnosti velmi rychlé obnovy v případě havárie. Mimo to bylo v rámci řešení požadováno i vytvoření DR lokality v rámci fyzicky oddělené lokality zákazníka a zabezpečení IT infrastruktury proti rozsáhlejší katastrofě, která by způsobila úplné selhání primární infrastruktury.
Vzhledem k požadavku zákazníka na maximální zjednodušení správy celé IT infrastruktury, vykrystalizovala v průběhu času také potřeba zjednodušení infrastruktury a správy pracovních stanic prostřednictvím jejich virtualizace.

Popis řešení

K řešení výše zmíněných požadavků bylo zvoleno řešení virtualizace serverů na bázi softwaru VMware vSphere, sdíleného diskového pole HP MSA a zálohovacího řešení založeného na kontinuálním zálohování dat prostřednictvím FalconStor Continuous Data Protectoru (CDP) ve formě virtuální appliance. Data jsou takto zálohována přímo v nativní podobě do serveru s VMwarem umístěného v oddělené lokalitě tak, aby bylo možné v případě havárie primární lokality spustit náhradní provoz rovnou na tomto serveru, a to ve velmi krátké době.
Vzhledem k použité technologii pro virtualizaci serverů, bylo použito stejné řešení i pro virtualizaci stanic. Využity byly stávající prostředky software VMware Horizon View. Původní pracovní stanice byly nahrazeny naprosto bezúdržbovými zero klienty DELL Wyse.

Přínosy řešení pro zákazníka

Hlavními přínosy pro zákazníka je výrazné zjednodušení IT infrastruktury a její správy, snížení nákladů na správu IT infrastruktury a signifikantní zvýšení dostupnosti aplikačních serverů a celé primární infrastruktury. Dále pak výrazné zvýšení spolehlivosti řešení zálohování dat primární infrastruktury včetně vytvoření DR lokality pro případ havárie celého primárního prostředí nebo nenadálé katastrofy.

Případová studie ke stažení