GAPP System, spol. s r. o.

+420 251 081 731

info@gapp.cz

Případová studie
řešení neustále dostupného datového úložiště a zálohování dat ve společnosti OKK Koksovny

Základní činností OKK Koksoven je výroba koksu z kvalitního koksovatelného uhlí, které pochází z hornoslezské pánve, ale i uhlí z jiných částí Evropy a světa. Bez produktů OKK se neobejde výroba tepelných izolací, produkce železa, chemická výroba a řada dalších odvětví.

Požadavek:

Vybudování vysoce dostupného datového úložiště umožňujícího zachování běhu stěžejních informačních systémů i v případě výpadku primární lokality.

Použité technologie:

  • Virtualizátor FalconStor NSS
  • Virtualizace VMware vSphere
  • Zálohovací sofware EMC NetWorker
  • Diskové pole EMC VNX5100

Hlavní přínosy řešení:

  • Neustále dostupné datové úložiště ve dvou oddělených lokalitách
  • Rychlý restart informačních systémů v případě výpadku primární lokality
  • Výrazné snížení rizika výpadků
Řešení FalconStor Network Storage Server (NSS) umožnilo OKK Koksovnám vybudovat neustále dostupné datové úložiště s vysokou mírou zabezpečení dat integrující disková pole různých výrobců.

Požadavky zákazníka

Stěžejním požadavkem OKK bylo v několika etapách vybudovat neustále dostupné datové úložiště ve dvou fyzicky oddělených lokalitách pro zajištění nepřetržitého provozu organizace i v případě ztráty celého primárního datového centra. Důraz byl kladen i na využití stávajících již nakoupených technologií s ohledem na optimalizaci budoucích i již vynaložených nákladů.

Popis řešení

Společnost GAPP System navrhla v první etapě jako odpověď na požadavky OKK využití systému FalconStor NSS pro zajištění synchronní replikace dat mezi dvěma nezávislými lokalitami s tím, že do primární lokality bylo instalováno nové diskové pole EMC VNX5100 a do záložní lokality bylo přemístěno stávající diskové pole HP MSA. Tím byl nejen splněn požadavek na dostupnost, ale zároveň bylo efektivně využito i již instalované diskové pole HP.
V druhé etapě bylo původní již zastaralé diskové pole HP MSA nahrazeno druhým polem EMC VNX5100 a celé řešení bylo doplněno o systém zálohování dat EMC NetWorker a vytváření třetí kopie dat umístěné na magnetických páskách LTO.
Pro automatizaci vysoké dostupnosti serverů v případě výpadku některého z nich byl implementován systém virtualizace serverů VMware vSphere.

Přínosy řešení pro zákazníka

Realizované řešení umožnilo OKK Koksovnám se zcela spolehnout na dostupnost informačních systémů využívaných pro provoz organizace a řízení výroby. Implementace popsaného řešení v kombinaci s využitím virtualizační platformy VMware umožnila dosáhnout plně automatizovaného řešení pro zajištění dostupnosti dat a informačních systémů, čímž se výrazně snížilo riziko neplánovaných výpadků. Se současným řešením je dokonce možné odstavit celou primární lokalitu bez toho, aby uživatelé jakkoli pocítili výpadek poskytovaných služeb.
Implementované řešení dále přineslo jednotný management celého prostředí diskových polí a výrazně zvýšilo flexibilitu IT oddělení při realizaci nových projektů a také při nákupu nových diskových kapacit.

Případová studie ke stažení