GAPP System, spol. s r. o.

EN

+420 251 081 731

sales@gapp.cz

LinkedIn

Případová studie: Moderní platforma pomohla společnosti mediaport připravit systémy pro novou banku

Publikováno 15.11.2021

CELOU PŘÍPADOVOU STUDII NA STRÁNKÁCH VMWARE SI PŘETĚTE ZDE.

Zvyšující se nároky na poskytované služby spojené s dynamickým rozvojem požadavků zákazníků postavily společnost mediaport, vývojáře a provozovatele špičkových systémů pro finanční sektor, před úkol modernizace IT infrastruktury. Cílem bylo zejména zajistit flexibilní, moderní a bezpečnou platformu pro řešení vzrůstajících požadavků zákazníků a minimalizaci nároků na správu ze strany IT profesionálů společnosti mediaport. Hyperkonvergovaná infrastruktura postavená na technologiích VMware dokázala snížit provozní režii IT týmu o 15 %, a navíc podpořila a zjednodušila proces vzniku nové české banky.

mediaport mění způsob, jakým svět používá finanční služby

Společnost mediaport solutions s.r.o. navrhuje, vyvíjí a provozuje špičkové systémy pro finanční sektor. Zakládá si zejména na kvalitě, uživatelské zkušenosti a bezpečnosti vlastních vyvíjených a provozovaných systémů. Přináší ta nejlepší řešení pro své zákazníky, kterým tak pomáhá s jejich růstem. Pracuje pro klienty v několika evropských zemích – patří mezi ně například finanční obchodníci SAB a SAB Corporate Finance, maltská banka FCM Bank, spořitelní družstvo Artesa, ale i nová česká banka TRINITY BANK, která vznikla transformací z Moravského Peněžního Ústavu.

Příprava na dynamický rozvoj zákazníků

Virtualizační infrastruktura postavená na tradiční architektuře virtualizačních serverů a externích diskových systémů dosluhovala jak morálně, tak z pohledu možností dalšího rozšiřování kapacity i výkonu. Nebylo možné ji jednoduše škálovat ani kapacitně, ani výkonově, a administrace a údržba celého řešení byly navíc složité a neefektivní. Společnost mediaport nebyla kvůli tomu dostatečně připravena na očekávaný dynamický rozvoj svých zákazníků. V roce 2019 se proto rozhodla infrastrukturu zásadně inovovat. „Hledali jsme řešení, které nám umožní dynamický rozvoj poskytovaných služeb, zjednoduší plánování rozvoje infrastruktury a zároveň sníží nároky na její údržbu. Cílem bylo zrychlit se stávajícím IT týmem dodávku nových služeb našim zákazníkům,“ vysvětluje Zdeněk Prokůpek, head of IT infrastructure and operations ve společnosti mediaport. Klíčová očekávání byla jasná – zvýšení stávajícího výkonu v serverové i storage části pro marketingové kampaně, zkrácení „time to delivery“, zvýšení flexibility rozvoje, zrychlení implementace nových projektů a rozpočtování a v neposlední řadě i snížení nároků na správu řešení a jeho údržbu.

Moderní platforma pro poskytování služeb

mediaportoslovil svého dodavatele – společnost GAPP System, která je partnerem společnosti VMware. Její experti navrhli využít pro splnění všech specifických požadavků hyperkonvergovanou infrastrukturu, která k zajištění sdíleného diskového prostoru nevyužívá externí diskové pole, ale interní disky ve virtualizačních serverech. Konkrétně bylo zvoleno řešení VMware vSAN®, které doplnilo serverovou virtualizaci VMware vSphere® – tu totiž mediaport využívá již přes deset let. Pro toto řešení se zákazník rozhodl z důvodu očekávané vysoké spolehlivosti a flexibility. Tento koncept se totiž výborně hodí pro splnění požadavků na flexibilitu a jednoduchou rozšiřitelnost, která je zajištěna možností upgradu již zakoupených nodů nebo přidáním dalších nodů. Jednoduše je možné škálovat jak výkon, tak kapacitu. Požadavek na diskový výkon byl zajištěn čistě SSD konfigurací diskové kapacity – je tak možné dosáhnout až stovek tisíc IOPS.

Protože mediaport kladl důraz na jednoduchost používání a údržby celého systému, použili experti GAPP System řešení VMware ve spojení se servery DellEMC PowerEdge 14. generace a management softwarem VxRail Manager. Hlavní přidanou hodnotou tohoto modelu je pro mediaport skutečnost, že aktualizace softwaru je připravována a testována přímo na daném hardwaru, a je tak zaručena následná funkčnost řešení a zachována kompatibilita všech komponent. Upgrade navíc probíhá plně automaticky a bez výpadku, včetně postupného restartu jednotlivých ESX serverů. mediaport tak získal spolehlivou kombinaci ověřeného technologického řešení a zkušeného partnera, která mu umožňuje plně se spolehnout na svou platformu pro provoz aplikací. „Služby společnosti GAPP System, partnera firmy VMware, byly provedeny na profesionální úrovni a pomohly nám výrazně snížit rizika spojená s migrací provozních systémů a přechodem na novou infrastrukturu,“ potvrzuje Zdeněk Prokůpek, head of IT infrastructure and operations, mediaport.

Překonání cílů

Nové řešení umožňuje IT týmu společnosti mediaport plně se věnovat vlastnímu rozvoji a podpoře byznysu. Jednotliví pracovníci tak mohou svůj čas dedikovat činnosti, která má pro společnost největší hodnotu, a proto dochází k optimalizaci nákladů, zvýšení efektivity a agility. Potvrdil to dvouletý provoz celého řešení v praxi. Požadované cíle byly splněny, a postupně se navíc jednoduše provedlo i několik dalších rozšíření dodané infrastruktury – jak přidáním nových nodů clusteru, tak rozšířením o dodatečnou diskovou kapacitu formou instalace disků do dodaných VxRail nodů. „Hyperkonvergovaná infrastruktura postavená na řešení VMware splnila naše požadavky a umožnila nám jednoduše plánovat budoucí rozvoj v souladu s rostoucími požadavky zákazníků a zaváděním nových služeb,“ říká Zdeněk Prokůpek. mediaport po dvouletých zkušenostech s řešením postaveném na technologiích VMware považuje za jeho největší přínosy výkonnost, výrazně přesahující současné potřeby, a tím pádem velkou flexibilitu a jednoduchou škálovatelnost. I z pohledu zákazníků společnosti mediaport je viditelná vysoká dostupnost a bezpečnost celého řešení. Pro IT tým znamená nové řešení výrazné zjednodušení správy oproti předchozímu modelu s externím diskovým polem a s tím související výrazné snížení nákladů na údržbu. Proces plánování zdrojů na nové projekty je rovněž jednodušší a vyřešil se i hardware patch management.

Díky zjednodušení správy a údržby bylo dosaženo úspory na provozní režii IT týmu ve výši 15 %. Hyperkonvergovaná infrastruktura navíc podpořila a zjednodušila proces transformace Moravského Peněžního Ústavu do nové české banky TRINITY BANK. „S odstupem času mohu potvrdit, že výběr technologie i partnera byl dobrou volbou,“ uzavírá Zdeněk Prokůpek.

Další rozvoj

Do budoucna plánuje společnost mediaport ve spolupráci s dodavatelem GAPP System, partnerem společnosti VMware, upgrade řešení na vSphere ENT+ a s tím související vybudování nové platformy pro vývoj aplikací na bázi platformy VMware Tanzu. Současně s tím se chystá na nasazení VMware NSX pro zvýšení vnitřní bezpečnosti a zjednodušení správy a dohledu celé sítě.

Zaujala vás naše nabídka?
Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci!

+420 251 081 731

sales@gapp.cz

GAPP System, spol. s r. o.

Petržílkova 2565/23
158 00 Praha 5 - Stodůlky
tel: +420 251 081 731

IČ: 60487291
DIČ: CZ60487291