Případová studie: ARMEX díky investici do hybridního cloudu VMware vytváří kapacitu pro růst

Publikováno 13.11.2021

CELOU PŘÍPADOVOU STUDII NA STRÁNKÁCH VMWARE SI PŘETĚTE ZDE.

Stárnoucí technologie omezují růst podniku. Aby snížila nároky na svůj IT tým a zvýšila kapacitu pro expanzi, modernizovala skupina ARMEX svou síťovou infrastrukturu pomocí modelu hybridního cloudu s využitím řešení VMware. Přechodem na hyperkonvergovanou infrastrukturu spravovanou firmou GAPP System, partnerem společnosti VMware, může nyní ARMEX maximalizovat dostupnost svých služeb i v případě velkých výpadků a zároveň snížit složitost správy.

Dosahování vynikajících výsledků v různých průmyslových odvětvích

ARMEX je jednou z největších společností v České republice, generuje roční tržby ve výši přibližně 24 miliard Kč. Skupinu tvoří několik dceřiných společností z různých odvětví, včetně ARMEX ENERGY, významného dodavatele elektřiny a plynu, a firmy ARMEX OIL, která se zabývá obchodem s ropnými produkty a provozuje síť čerpacích stanic. Kromě toho patří pod ARMEX i společnosti z oblasti těžebního průmyslu, pohostinství a gastronomie. Aby mohla skupina ARMEX efektivně řídit svůj expandující podnik a zajistit budoucí růst, potřebovala modernizovat svůj přístup k IT.

Konsolidace a modernizace oddělených IT systémů

Každá společnost v rámci skupiny ARMEX provozovala vlastní, oddělenou IT infrastrukturu, která byla umístěna v několika datových centrech a využívala zastaralé technologie. Tento oddělený přístup byl neefektivní a mnoho komponent, na které ARMEX spoléhal při zajišťování chodu své IT sítě, bylo stále zastaralejších – některá disková pole a servery pocházely z roku 2005. Skupina tak byla zranitelná vůči výpadkům služeb. „Spolehlivá IT infrastruktura je nezbytná pro udržení chodu našich podniků. Výpadky by nám způsobily značné finanční ztráty,“ vysvětluje Karel Jičínský, ředitel IT ve skupině ARMEX. „Náš IT tým se musel soustředit na udržování provozu oddělených infrastruktur a neměl čas vyvíjet nové služby na podporu obchodních cílů skupiny.“ V roce 2020 se skupina ARMEX rozhodla konsolidovat a modernizovat svá IT prostředí, počínaje společnostmi ARMEX ENERGY a ARMEX OIL. Chtěla vybudovat jednotnou platformu, která by zvýšila digitalizaci, splňovala nejnovější bezpečnostní standardy a umožnila nepřetržitou dostupnost interních i zákaznických služeb. Kromě zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti chtěl ARMEX investovat do klíčových IT systémů i proto, aby posílil svou pověst vynikajícího poskytovatele služeb zákazníkům a zvýšil svou konkurenceschopnost.

Partner VMware poskytuje bezporuchovou podporu a snadnou správu

Skupina ARMEX oslovila společnost GAPP System, specialistu na informační systémy, aby identifikovala její klíčové požadavky a stanovila cíle nového řešení. Vybraný software musel zlepšit dostupnost služeb a zároveň zjednodušit správu a údržbu. Společnost GAPP System navrhla hyperkonvergovanou infrastrukturu, která by spojila všechny prvky tradičního datového centra – hardware, úložiště a správu – do integrovaného řešení. Jako technologického partnera doporučila společnost VMware a využití řešení VMware vSphere® a následně software pro virtualizaci úložišť VMware vSAN™, aby mohla být celá IT infrastruktura spravována po celou dobu svého životního cyklu. Jako hardwarová platforma pro technologii softwarově definovaného úložiště VMware bylo zvoleno zařízení Dell EMC VxRail, proaktivní technickou podporu poskytuje společnost GAPP System.

„VMware jsme si vybrali na základě dlouhodobých pozitivních zkušeností se systémem VMware vSphere. Implementace VMware vSAN pro nás představuje významný krok k zajištění modernizace infrastruktury, snížení nároků na její správu a zvýšení dostupnosti,“ říká Jičínský. „Služby byly provedeny na profesionální úrovni a pomohly nám výrazně snížit rizika spojená s migrací klíčových podnikových systémů a přechodem na novou infrastrukturu.“ Pro zajištění požadované dostupnosti nainstalovala společnost GAPP System řešení hyperkonvergované infrastruktury ve dvou lokalitách, což usnadnilo plánování odstávek jednotlivých datových center. Nové řešení se integrovalo se stávajícími systémy (včetně vSphere) a bylo testováno na případné výpadky hardwarových komponent nebo síťové komunikace. Testování prokázalo, že díky využití technologie vSAN stretched cluster je řešení dostatečně odolné, aby překonalo kompletní výpadek celé lokality.

Uvolnění IT zdrojů pro rozvoj podnikání

 Nové prostředí výrazně snížilo celkovou složitost řízení a umožní pružnou implementaci nových technologií na podporu skupiny ARMEX. Výběrem centralizovaného řešení datového centra a outsourcingem údržby systému uvolnila skupina ARMEX více než 20 % svých IT zdrojů, které může soustředit na vývoj nových služeb podporujících obchodní cíle. Společnost GAPP System přitom nepřetržitě infrastrukturu monitoruje a její tým technických odborníků okamžitě reaguje na sebemenší náznak možného problému. Díky zavedenému řešení VMware a proaktivní partnerské podpoře může skupina ARMEX zajistit nepřetržitou dostupnost kritických systémů a vyhnout se tak nákladným výpadkům. Například výpadek odbavování přepravy pohonných hmot by paralyzoval logistiku firmy ARMEX OIL. Společnost ARMEX ENERGY zase spoléhá na to, že online systémy pro zákazníky a aplikace pro obchodování s energiemi budou stále funkční. Kromě zvýšené spolehlivosti umožňuje vybudování univerzálního snadno škálovatelného prostředí skupině ARMEX podle potřeby lehce zvyšovat síťové, úložné a výpočetní zdroje a nasazovat nové aplikace, což podporuje flexibilní růst podniku. To vše při lepší kontrole nákladů na IT služby – úspora v porovnání s obnovou řešení podle původního návrhu činí přibližně 20 procent.

Budoucí rozvoj

Vzhledem k tomu, že společnosti ARMEX OIL a ARMEX ENERGY nyní úspěšně přešly na hybridní cloudový model, plánuje skupina zavést svou modernizační strategii ve všech dceřiných společnostech. Budoucí vývoj aplikací společnosti ARMEX bude nyní probíhat prostřednictvím řešení VMware, které se zpočátku zaměří na zvýšení bezpečnosti pomocí centralizované správy koncových zařízení a vizualizace a automatizace sítě a zároveň vytvoří moderní pracovní prostor pro zaměstnance skupiny ARMEX. „VMware nám poskytuje prostředky, které potřebujeme pro provoz našich kritických systémů a zavádění nových technologií, a zároveň uvolňuje IT zdroje pro jiné úkoly,“ uzavírá Jičínský. „Díky podpoře snadného a efektivního vývoje usnadní případnou budoucí expanzi skupiny.“

Začněte svoji transformaci ještě dnes Kontaktujte nás